Pravna obavijest i uvjeti korištenja

Pažljivo pročitajte sljedeće, jer otvaranjem web stranice Spark Promotions Kft. na spark.hu, sparkpromotions.hr ili bilo kojoj od sparkovih stranica, ili pristupom adresi e-pošte navedenoj na web stranici, pristajete na dolje navedene i objašnjene uvjete, prihvaćate ih i obvezuju vas.

1. OPSEG

1.1 Pružatelj usluge: vlasnik i operater internetske stranice www.sparkpromotions.hr (u daljnjem tekstu: Web stranica) je Spark Promotions Kft. (poduzeće registrirano na Županijskom sudu u Pešti kao Cégbíróság Cg. 01-09-062631, sjedište: 1029 Budimpešta, Kőfejtő u. 2.), u daljnjem tekstu: Pružatelj usluga.

1.2 Korisnik: uvjet za korištenje web stranice kojom upravlja Pružatelj usluga je da je korisnik prethodno pročitao i prihvatio odredbe ovih Uvjeta pružanja usluge. Pristupom web stranici kojom upravlja Pružatelj usluga, Korisnik potvrđuje da je pročitao ove Uvjete pružanja usluge i prihvaća njihove odredbe kao obvezujuće za sebe.

1.3 Web-mjesto: sva web-mjesta kojima upravlja Davatelj usluga pod imenom domene registrirane u  korist Davatelja usluga podliježu ovim Uvjetima pružanja usluge. Svatko može slobodno pregledavati web stranicu Pružatelja usluga poštujući odredbe ovih Uvjeta pružanja usluge, a posebno web stranice spark.hu i www.sparkpromotions.hu te sve njihove podstranice. Međutim, Pružatelj usluga može učiniti korištenje određenih web stranica i usluga dostupnima uz prethodnu registraciju (osobito u slučaju Webshopa).

2. UVJETI REKLAMACIJE

Svatko može koristiti poveznicu na stranice Pružatelja usluga, međutim, način i opseg korištenja ne smiju kršiti uvjete navedene u točki 3. ovih Uvjeta pružanja usluge;

Stvaranje okvira oko sadržaja web stranice je zabranjeno;

Zabranjeno je lažno navođenje odnosa s Pružateljem usluga;

Korisnik ne smije objavljivati ​​lažne informacije o proizvodima ili uslugama Davatelja usluga;

Korištenje logotipa i zaštitnih znakova Pružatelja usluga moguće je samo uz prethodno dopuštenje;

Neprimjeren i uvredljiv sadržaj je zabranjen.

3. SADRŽAJ I PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Zbog individualne, izvorne prirode web stranice Pružatelja usluga, odabira, rasporeda i uređivanja njenog sadržaja, kao i individualne i originalne prirode samog sadržaja (u daljnjem tekstu: Sadržaj), Pružatelj usluga je vlasnik autorskog prava (točka 1.1), stoga samo Pružatelj usluga ima pravo dopustiti korištenje drugima. Bez prethodnog pisanog dopuštenja Pružatelja usluga, cijeli Sadržaj ili dijelovi Sadržaja ne smiju se umnožavati, kopirati, ponovno objavljivati, distribuirati ili pohranjivati ​​u bilo kojem obliku. Također je zabranjeno stvarati ili mijenjati bilo kakav materijal ili rad koji proizlazi iz ili se temelji na Sadržaju, uključujući posebno stvaranje fontova, ikona, tipki, poveznica, pozadina, čuvara zaslona, ​​teksta, slika, grafike, logotipa, razglednica, fotografija, zvuka i video materijala; dopuštenje njihove distribucije i prodaje bez bilo kakve komercijalne uporabe zahtijeva prethodnu pisanu suglasnost Pružatelja usluga. Korisnik mora poštovati sva autorska i druga prava vezana uz Sadržaj. Davatelj usluga može izmijeniti, ažurirati ili povući sav ili dio Sadržaja u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Kršenje autorskih prava podliježe kaznenom zakonu i može imati posljedice.

4. ODGOVORNOST PRUŽATELJA USLUGE

Pružatelj usluga ne može preuzeti odgovornost za točnost, pouzdanost ili potpunost Sadržaja, s obzirom na to da se promjene mogu dogoditi neovisno o Pružatelju usluga, ali će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao cjelovitost Sadržaja. Korisnici koriste web stranicu isključivo na vlastitu odgovornost, a Pružatelj usluga nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu netočnim, manjkavim ili nepotpunim sadržajem. Pružatelj usluga postavlja poveznice na sadržaje i web stranice koje su objavile treće strane dostupne na vlastitoj web stranici, međutim, ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj i internetske stranice koje su objavile druge osobe, niti je odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu uslijed korištenje sadržaja ovih stranica. Korisnik potvrđuje da Pružatelj usluge nije odgovoran za greške koje se dogode na računalu Korisnika za štetu uzrokovanu virusom ili bilo kakav gubitak podataka, kao ni za računalo Korisnika ili za neovlašteni pristup Korisnikovoj mreži.

5. ZAŠTITA SIGURNOSTI WEB STRANICE PRUŽATELJA USLUGE

Korisnici ne smiju narušavati niti pokušavati narušiti sigurnost web stranice, posebno u pogledu sljedećeg:

pristup podacima koji nisu namijenjeni Korisniku ili prijava na poslužitelj ili identifikator za koji Korisnik nije ovlašten;

pokušaj ispitivanja, špijuniranja ili testiranja ranjivosti sustava ili mreže ili probijanje sigurnosnog sustava ili kontrola autorizacije bez odgovarajućeg ovlaštenja;

zabranjeno je pokušati intervenirati u usluge koje se pružaju bilo kojem korisniku, hostu ili mreži, zabranjeno je ometati iste (dakle, posebno je zabranjeno: postavljanje virusa na web stranicu, preopterećenje web stranice, "flooding", slanje "spama", bombardiranje pismima [ mailbombing] ili "crashing";

slanje neželjene e-pošte, uključujući promociju i/ili oglašavanje proizvoda ili usluga.

6. IZMJENA UVJETA USLUGE

Pružatelj usluge može izmijeniti ove Uvjete usluge u bilo kojem trenutku.

7. UVJETI REGISTRACIJE

Ukoliko je posjećivanje internetske stranice ili usluge dostupne putem stranice podložno registraciji, ispunjavanjem Registracijskog obrasca Korisnik prihvaća i smatra ove Uvjete pružanja usluge obvezujućim te ujedno daje suglasnost Davatelju usluge da postupa s osobnim podacima i podacima tvrtke Korisnika u skladu s izjavom o zaštiti podataka.

Ispunjavanjem obrasca potrebnih za registraciju, Korisnik izražava suglasnost za obradu njegovih osobnih podataka od strane Davatelja usluge u svrhu postizanja svrhe navedene u ovim Uvjetima korištenja. Odobravanjem registracije Korisnik potvrđuje da je gore navedeni pristanak dao kao dobrovoljnu privolu temeljenu na prethodnim informacijama. Poznavajući ove Uvjete pružanja usluge, Korisnik može odlučiti koje će podatke pružiti Davatelju usluge na web stranici, uz podatke potrebne za registraciju. Istodobno, ustupanjem svojih podataka ovlašćujete Davatelja usluge da koristi Vaše osobne podatke u skladu s ovim Uvjetima pružanja usluge. Obavještavamo Vas da je davanje Vaših podataka u svim slučajevima dobrovoljno.

Korisnik je dužan: prilikom registracije dati točne i potpune podatke tražene na Registracijskom obrascu, a u slučaju promjena, ažurirati registrirane podatke. U slučaju neistinitosti, nepotpunosti ili netočnosti podataka dostavljenih od strane Korisnika, Davatelj usluga ima pravo Korisniku djelomično ili u potpunosti obustaviti ili ukinuti pristup usluzi. Pružatelj usluga zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, prema vlastitom nahođenju, trenutno ukine Korisnikovo pravo korištenja i pristupa web stranici ako Korisnik prekrši ove Uvjete pružanja usluge ili odredbe bilo kojeg važećeg zakona.

8. MJERODAVNI ZAKONI, PRAVNI SPOROVI

Prilikom pripreme ovih Uvjeta i odredbi, Davatelj usluga je postupao u skladu s relevantnim zakonodavstvom, koje je također mjerodavno tijelo za pitanja koja ovdje nisu regulirana. Sporovi proizašli iz primjene ovih Uvjeta, a koji se ne mogu riješiti izvan suda, rješavat će se pred nadležnim sudovima.