IZJAVA O PRIVATNOSTI

  1. Svrha izjave

Svrha ove izjave o zaštiti podataka je:

Zabilježiti načela zaštite podataka i upravljanja podacima koja primjenjuje Spark Promotions Limited Liability Company (Sjedište: 1029. Budapest Kőfejtő u.2.; Matični broj tvrtke: 01-09-062631; Porezni broj: 10248793-2-41) na web stranici www.sparkpromotions.hr.

2.     Ime voditelja obrade podataka

Naziv: Spark Promotions društvo s ograničenom odgovornošću

Sjedište: 1029. Budapest Kőfejtő u.2

Broj telefona: +36 1 412 3760

Adresa e-pošte: spark@sparkpromotions.hu

Registarski broj upravljanja podacima: NAIH-98367/2016

3.     Opseg obrađenih osobnih podataka

Prije traženja ponude i narudžbe korisnik mora dati sljedeće osobne podatke:

Ime

Naziv tvrtke

Adresa za naplatu

Adresa dostave

Broj mobitela

E-mail adresa

Porezni broj

Tehnički zabilježeni podaci tijekom rada sustava: podaci računala korisnika koji nastaju tijekom korištenja usluge i koje sustav za upravljanje podacima bilježi kao automatski rezultat tehničkih procesa. Automatski snimljene podatke sustav automatski bilježi kada se izvrši narudžba ili kada se pokrene bankovna transakcija, bez posebne izjave ili radnje korisnika. Ti se podaci ne mogu kombinirati s drugim osobnim podacima korisnika - osim u slučajevima koji su obvezni zakonom. Pristup podacima ima samo voditelj obrade podataka.

Tijekom korištenja sustava, korisnički identifikacijski broj koji generira pružatelj usluga plaćanja prenosi se Voditelju obrade podataka.

4.    Pravni temelj, način i svrha upravljanja podacima

Pravni temelj voditelja obrade osobnih podataka korisnika je dobrovoljni pristanak korisnika na obradu vlastitih osobnih podataka sukladno Zakonu o pravu i slobodi informacija.

Voditelj obrade može na temelju zakonske ovlasti obrađivati ​​ osobne identifikacijske podatke vezane uz korištenje usluge, adresu stanovanja, kao i podatke o vremenu, trajanju i mjestu korištenja usluge, u svrhu fakturiranja naknada proizašlih iz ugovora o pružanju usluge.

Obrada osobnih podataka provodi se isključivo radi određene svrhe. Svrha rukovanja osobnim podacima je pružanje usluga putem web stranice www.sparkpromotions.hr, slanje newslettera u vezi s njima, održavanje kontakta s kupcima i izdavanje računa.

Svrha automatski evidentiranih podataka je kreiranje statistike, tehnički razvoj IT sustava i zaštita prava korisnika.

Upravitelj podataka ne koristi dostavljene osobne podatke u druge svrhe osim onih opisanih u ovim točkama. Davanje osobnih podataka trećim stranama ili nadležnim tijelima - osim ako nije drugačije određeno zakonom - moguće je samo uz prethodnu izričitu suglasnost korisnika.

5.      Trajanje upravljanja podacima

Naš sustav pohranjuje osobne podatke potrebne za ispunjenje narudžbe na neodređeno vrijeme. Brišu se na zahtjev kupca.

Gore navedene odredbe ne utječu na ispunjavanje obveza zadržavanja podataka definiranih u zakonodavstvu (npr. računovodstveno zakonodavstvo).

6.      Prijenos i obrada osobnih podataka

Prilikom korištenja usluga web stranice www.sparkpromotions.hr voditelj obrade podataka nije ovlašten prenositi osobne podatke korisnika.

Osim navedenog, osobni podaci koji se odnose na korisnika mogu se proslijediti samo u slučaju propisanom zakonom ili na temelju izričitog pristanka Korisnika.

7.      Prava korisnika i pravni lijekovi

Voditelj obrade će na zahtjev osobe koje se podaci tiču dati informacije o nositelju podataka kojima upravlja, njegovom izvoru, svrsi, pravnoj osnovi i trajanju obrade podataka, kao i tko prima ili je primio njegove podatke i s kojom svrhom. Voditelj obrade dužan je tražene podatke dostaviti elektroničkim putem u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Korisnik ima pravo zahtijevati ispravak netočno evidentiranih osobnih podataka.

Korisnik ima pravo zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka. Brisanje se ne odnosi na obradu podataka koju zahtijeva zakon (npr. računovodstveni propisi), a koje Pružatelj usluge zadržava potrebno razdoblje.

Korisnik može ostvariti prava opisana u ovoj izjavi putem sljedećih podataka za kontakt:

Poštanska adresa: Ulica kralja Zvonimira 103, 10 000 Zagreb

E-pošta: info@sparkpromotions.hr

8.      Novosti/Newsletter

Voditelj obrade podataka će samo uz izričitu suglasnost korisnika slati dopise s oglasima ili oglase (newsletter) na e-mail adrese navedene prilikom narudžbe, u slučajevima i na način koji je u skladu sa zakonskim zahtjevima. Korisnik se u bilo kojem trenutku može odjaviti s newslettera putem poveznice na dnu newslettera.

9.     Završne odredbe

Voditelj obrade se obvezuje osigurati sigurnost osobnih podataka kojima upravlja, poduzeti tehničke mjere koje osiguravaju zaštitu snimljenih, pohranjenih i upravljanih podataka te učiniti sve da spriječi njihovo uništavanje, neovlaštenu uporabu i neovlaštenu promjenu.

Voditelj obrade podataka zadržava pravo jednostrane izmjene ove izjave obavještavanjem korisnika. Upravitelj podataka objavit će informacije o izmjenama i dopunama ove izjave o zaštiti podataka na web stranici www.sparkpromotions.hr. Stupanjem izmjene na snagu, korisnik korištenjem usluge i upućivanjem na istu potvrđuje sadržaj izmijenjene izjave.